چرا ویروس کامپیوترم حذف نمی شود؟

چرا ویروس کامپیوترم حذف نمی شود؟

پاسخ :
عده ای می پندارند که آنتی ویروس یعنی از بین برندهویروس. بله ، درست است اما تا وقتی که ویروس روی ویندوز ننشسته باشد. به Drive کهدر آن ویندوز نصب کرده اید بروید و وارد پوشه WINDOWS شوید. در آنجا پوشه ای است بهاسم system32 که تمام موتور ویندوز شما آنجاست. قوی ترین ویروس کش جهان را داشتهباشید اگر ویروس به این پوشه نفوذ کند هیچ کاری نخواهد توانست که انجام دهد. پسبهتر است از آنتی ویروس به عنوان یک پیش گیرنده استفاده کنید نه یک ویروسکش.

بهترین کار این است که به محض اینکه ویندوز خود را عوض کردید ، پیش ازنصب هر گونه نرم افزاری ابتدا آنتی ویروس را نصب و سپس از طریق اینترنت به روزرسانی کنید. اکنون مطمئن باشید اگر ویروسی در کامپیوتر شما در Drive غیر از Drive ویندوز وجود داشته باشد نابود خواهد شد.

البته بسیار پیش آمده است که باچنین شرایطی باز حضور ویروس در سیستم مشهود است. توجه داشته باشید ویروس ها مدتیطول می کشد که از یک کشور به کشور دیگری انتقال یابد. زیرا کم پیش می آید که از کسیخارج از ایران فایلی دریافت کنیم یا برعکس. مگر آنکه از سایتی نرم افزاری دانلودکنیم. بنابراین وقتی یک ویروس ایرانی به اسم Mahsa ایجاد می شود که کارش ساختن New Folder های خالی به تعداد هر کلیک شما است مدتی طول می کشد که کمپانی های سازندهآنتی ویروس ، آن را پیدا کنند و نحوه کارکرد آن را شناسایی و نهایتاً ضد آن رابسازند و از طریق Update به جهان معرفی کنند. توصیه می شود در چنین شرایطی به سایتسازنده نرم افزار آنتی ویروس رفته و در بخش Forum یا Contact و یا Support ویروسجدید را به آن ها معرفی کنید . کمپانی Symantec که سازنده یکی از قوی ترین نرمافزارهای امنیتی است (Norton Antivirus) با سرعت زیاد پاسخگوی شما خواهد بود و تنهاکافیست یک آنتی ویروس ، ضد یک ویروس را بسازد. از فردای آن روز سایر رقبا دست بهکار می شوند و ظرف مدت چند روز آنتی ویروس محبوب شما نیز ویروس مزاحم را شناسایی وحذف خواهد کرد.

/ 0 نظر / 67 بازدید