آزاده

درس:دفاعی

موضوع :آزاده

1-    فرهنگ واعتقادات دینی ما مورد تهاجم بیگانگان واقع شده است.

بنابرین از آفات و تهدیدات فرهنگ و اعتقادات دینی ما دوبرو شده است و راه مقابله با

آن شامل زیر می باشد.

1) اباحی گری (نادیده انگاری)  2) تساهل وتسامل (آسان گیری در انجام و ظایف دینی)

3) راه مقابله با رواج آن تقویت تربیت دینی است.

پس همه ما باید تصمیم بگیریم که از این آفات و تهدیدات فرهنگی و اعتقادات دینی را

جلوگیری نماییم تا دشمن نتواند برگامهای ما تسلط  پیدا کند.

پس باید دست به  دست هم بدهیم و به هم قول بدهیم که کمر همدیگر را میگیریم،

همدیگر را یاری می دهیم.البته با توکل به خدا.

پرسش: از آفات و تهدیدات فرهنگ و اعتقادات دینی ما 2مورد نام ببرید و راه مقابله با آن را بنویسید.

1)اباحی گری(نادیده انگاری)  2)تساهل و تسامل (آسان گیری در انجام وظایف دینی)

3)راه مقابله با رواج آن تقویت تربیت دینی است.

 

2-    اگر دشمنان به سرزمین ما حمله کنند من

اسلحه را از زمین بر می دارم و به طرف دشمن می روم. ناگهان چشم به آسمان می افتد به این آسمان سرخ می نگرم نمی دانم چه اتفاقی رخ داده است.

از خدا می طلبم که مرا در این جنگ و حمله به دشمن اسلام یاری ام بدهد، و حرمت خون شهیدان

را نگه دارم باید به دشمن ثابت کنم  که به وطن  برایم عزیز تر از جانم است همه ی ما مردم حاضریم

که خون از ما جاری شود.اما از وطنمان دفاع کنیم.میهن برای ما بسیار عزیز است هیچ بنی آدمی

نمی تواند جلوی ما بگیرد و خدای مهربان همیشه کسانی که دوست دارد یاری می دهد و در این شکی نیست که خداوند  دوستمان  دارد یا نه.

زیرا او  در کناب آسمانی (قرآن) فرموده است. "کسانی که به خاطر وطن خود رفاع کند بسیار

نزد من عزیز است و پاداش و اجر او نزد من است"

به همین دلیل ما ادعا می کنیم که خداوند ما را دوست دارد و یاری می دهد.

هر ملتی که بخواهد دفاع شرافتمندانه از خود نشان بدهد به پیروزیی هایی می رسد که شامل زیر باشد.

"در برابر دشمن سر تسلیم فرود نیاورده و سرانجام به آرمان های ارزشمند خود دست می یابد."

پرسش : هر ملّتی دفاع شرافتمندانه از خود نشان بدهد به چه پیروزی هایی می رسد؟

در برابر دشمن سرتسلیم فرود نیاورده و سرانجام به آرمانهای ارزشمند خود دست می یابد.

 

3-    استان ما دارای قابلیتهای دفاعی مطلوبی است و ما می توانیم از این قابلیت ها به خوبی استفاده کنیم

و از آن بهره ببریم و در اختیار دیگران می گذاریم تا از آن ها درس عبرت بگیریم.و من پرچم در  دست می گیرم که بر آن لا اله الا الله یا الله اکبر نوشته شده است.

قابلیت های دفاعی استان ما در زمینه ی نجات غیر نظامی در هنگام بحران این گونه است برنامه های دفاعی  برای مقابله با خطرات طبیعی و غیر طبیعی و کاهش خسارات طراحی و اجرا می شود. مثل آتش سوزی، سیل ، زلزله ، مانورامداد و نجات ، اورژانس وپزشکی.

پرسش : قابلیت دفاعی غیر نظامی برای مقابله با خطرات طبیعی و غیرطبیعی وکاهش خسارات ،طراحی

و اجرا می شود .مثل :آتش سوزی ،  سیل ، زلزله ، مانورامداد و نجات ، اورژانس وپزشکی.

 

4-    ما باید در زمینه های دفاعی باشیم زیرا اگر دشمن بوسیله ی کود شیمیایی به منطقه ی ما ریختند باید همانند دیوار محکم در برابر آن بایستیم و به آن ها ثابت کنیم که ما از هیچ چیز ترسی نداریم

و ریسمان خدا محکم در دست گرفته ایم و بوسیله ی آن دشمنان خود را شکست می دهیم.

ضرورت مجهز شدن به سلاح های امروزی به منظور کسب قدرت بازدارندگی کشورها باید

قدرت نظامی خود را افزایش دهند به طوری که اگر دشمن نیز از سلاح مدرن استفاده کرد او

نیز برای مقابله،به مثل از آن استفاده کند.

پرسش : ضرورت مجهز شدن به سلاح های امروزی چیست؟

امروزی به منظور کسب قدرت بازدارندگی کشورها باید قدرت نظامی خود را افزایش دهند به

 طوری که اگر دشمن نیز از سلاح مدرن استفاده کرد او نیز برای مقابله، به مثل ازآن استفاده کند.

 

5-    پدافند غیر عامل در استان ها بسار ضروری است. زیرا از مناطقی بوده که در طول جنگ تحمیلی عراق

به ایران طعم خرابی و خسارات ناشی از بمباران را مثل تعطیلی فعالیت های اجتماعی چشیده است.

به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است.

و اهداف پدافند غیر عامل شامل زیر می باشد:

1)حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملّی و استقلال کشور

2)حفظ جان انسانها

3)افزایش روحیه ی مقاومت مردم و حفظ توان دفاعی کشور در زمان تهاجم کشور

4)تامین نیاز های اجتماعی و حیاتی جامعه در زمان بحران

پدافند غیر عامل دارای 4 اصول دارد.

1)     استتار

2)     اختفا

3)     فریب

4)     مقاوم سازی و استحکامات

که یکی از کارهای مفید و ضروری که می توان قبل از وقوع حادثه انجام داد تا در زمان بروز بحران از آن استفاده شود.

پرسش: چرا توجه به دفاع غیر عامل در استان ما ضروری است.

زیرا از منطقی بوده که در طول جنگ تحمیلی عراق به ایران طعم خرابی و خسارات ناشی از بمباران را مثل تعطیلی فعالیت اجتماعی و... چشیده است.

 

6-    من می خواهم یکی از زنان قهرمان و ایثارگر  در شهر ما زندگی می کند به شما معرفی می کنم .این زن با ایمان 2پسر دارد و این 2 پسر یک روز با طلوع آفتاب از خواب برخاستند و به طرف مادرشان رفتند تا با او خداحافظی کنند لحظه ی جدایی لحظه ی وداع انگار نزدیک شد اشک ها بر گونه ی مادر روان شد خیلی ترسیده بود و دلهره داشت امّا برای رضای خدا قبول کرد که پسرانش  به جنگ

با دشمنان خدا و اسلام بروند. قرآن را گرفت پسرانش از آن رد شدند وآن کتاب آسمانی را بوسیدند.

مادر تسبیح در دست گرفت و دعا می کرد که بعد از 3 روز خبر شهادت 2 پسر عزیزش و جواهرش رسید.خیلی گریه زاری کرد امّا دیگر گریه فایده نداشت تنهای تنها مانده بود.و در گوشه ای نشسته

بود امّا خود را با این حرفها سرگرم می کرد که من رضای خدا راضی هستم در این کار حتما حکمتی

است و آن ها در آخرت نزد خدا پاداش بزرگی دارند. و الان این زن در بهزیستی که نزد محله ی ما است درباره ی زندگی شهدا صحبت می کرد . و امّا موفق این زنان ایثار گر و با ایمان این است:

1)     موفقیت در تربیت فرزندان بدون حمایت همسران خود تا سطح ادامه تحصیل در مقطع دکترا

2)     درخشش در عرصه های اقتصادی با انجام فعالیت های درآمدزا مثل کارگاه های تولید کوچک

3)     پیروزی در زمینه های قرآن و معارف دینی در سطح کشور و جهان

پرسش:

موفقیت زنان ایثارگر و با ایمان را بنویسید.

1)     موفقیت در تربیت فرزندان بدون حمایت همسران خود تا سطح ادامه تحصیل در مقطع دکترا

2)     درخشش در عرصه های اقتصادی با انجام فعالیت های درآمدزا مثل کارگاه های تولید کوچک

3)      پیروزی در زمینه های قرآن و معارف دینی در سطح کشور و جهان

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید